Slice

SLICE

O PROJEKTE SLOVENSKO ISLANDSKEJ SPOLUPRÁCE SLICE

O projekte Slovensko Islandskej spolupráce SLICE

OZ Povala realizuje projekt podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP s názvom „Slovensko-Islandská spolupráca pri rozvoji malých a kultúrnych centier – SLICE“.

Kód projektu: CLT02019
Program podpory: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
Termín realizácie: 07/2020 – 07/2023
Výška poskytnutého grantu: 111.039 EUR

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.

Anotácia

Projekt s názvom „Slovensko-Islandská spolupráca pri rozvoji malých a kultúrnych centier – SLICE, OZ Povala prinesie kultúrne aktivity mladým ľuďom, seniorom a vylúčeným komunitám, ktoré napriek rastúcemu záujmu o kultúru v Banskej Štiavnici nie sú tradičným cieľovým publikom kultúrnych podujatí.

Zároveň podporí fungovanie kultúrneho centra Art Cafe, ktoré funguje už 22 rokov, čiastočným financovaním jeho stálych aktivít a výmenou skúseností s kultúrnym centrom na Islande. Tematicky sa kultúrne aktivity Art Cafe zamerajú na zapojenie miestnej rómskej menšiny, témy slobody, demokracie, antidiskriminácie, a všeobecné politické a občianske práva.

Partner projektu z donorského štátu

Rockall (kultúrne centrum IDNO v Reykjavíku)

Rámcové aktivity

4. ročník festivalu SLovO aleBO huDbA

Festival SLovO aleBO huDbA je undergroundový a disidentský festival venovaný životu a umeniu slobodných ľudí v bývalom režime, v čase od okupácie Československa v roku 1968 do zamatovej revolúcie v roku 1989. Predchádzajúci ročník festivalu bol zameraný na ekologické hnutia vznikajúce v čase „normalizácie“ (v 70. – 80. rokoch) a ekológiu na nezávislej umeleckej scéne. 4. ročník festivalu v roku 2021 nadviaže na predchádzajúce ročníky. Podrobnosti o programe pripravuje programová festivalová rada.

Festival Spolu Šobov

Festival Spolu Šobov 2021 po 10 rokoch nadviaže na predchádzajúce ročníky festivalu, a to trojdňovým podujatím. Hlavným cieľom tejto aktivity je vytvoriť štandardný festival nesúci znaky otvorenosti, bezpečnosti a atraktivity pre všetky komunity. Festival ponúkne možnosť priateľských stretnutí a spontánnej interakcie oboch komunít (väčšinovej aj menšinovej).

Séria podujatí v kaviarni Art Cafe zameraných na boj proti extrémizmu a intolerancii

Táto aktivita bude obsahovať najmenej 10 tematických podujatí zameraných na boj proti extrémizmu a intolerancii a organizovaných počas celého trvania projektu:

  • Koncerty
  • Diskusie o antisemitizme, nenávistných prejavoch online a extrémizme s renomovanými odborníkmi
  • Umelecká výstava v spolupráci s vizuálnymi umelcami
  • Multikultúrny brunch so zahraničnou kuchárkou žijúcou v Banskej Štiavnici
  • Divadelná hra bojujúca proti extrémizmu

Fotogaléria

bude postupne pridávaná

Dokumentácia sprievodných aktivít

bude postupne pridávaná

Otvorenie projektu / Opening event

Aktuality / News

Fotogaléria / Gallery

Partner projektu / Project partner

Tlačové správy / Press

Užitočné Linky / Useful links

Kontakty / Contacts