Slice

SLICE

O PROJEKTE SLOVENSKO ISLANDSKEJ SPOLUPRÁCE SLICE

O projekte Slovensko Islandskej spolupráce SLICE

OZ Povala realizuje projekt podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP. Projekt s názvom Slovensko-Islandská spolupráca pri rozvoji malých a kultúrnych centier – SLICE, prinesie kultúrne aktivity mladým ľuďom, seniorom a vylúčeným komunitám, ktoré napriek rastúcemu záujmu o kultúru v Banskej Štiavnici nie sú tradičným cieľovým publikom kultúrnych podujatí. Zároveň podporí fungovanie kultúrneho centra Art Cafe, ktoré funguje už 22 rokov, čiastočným financovaním jeho stálych aktivít a výmenou skúseností s kultúrnym centrom na Islande. Tematicky sa kultúrne aktivity Art Cafe zamerajú na zapojenie miestnej rómskej menšiny, hodnoty slobody, demokracie, antidiskriminácie, a všeobecné politické a občianske práva.

Kód projektu: CLT02019
Financovanie:
Granty EHP a štátny rozpočet Slovenskej republiky
Výška poskytnutého grantu:
 111 039 EUR
Podpora štátneho rozpočtu Slovenskej republiky:
16 656 EUR
Termín realizácie: 
07/2020 – 07/2023
Partner projektu:
ROCKALL (Island)

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.

POĎAKOVANIE

OZ Povala získalo grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP v sume: 111 039 EUR. Projekt bol spolufinancovaný v sume: 16 656 EUR z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je priniesť kultúrne aktivity mladým ľuďom, seniorom a vylúčeným komunitám, podporiť fungovanie kultúrneho centra Art Cafe. Tematicky sa kultúrne aktivity Art Cafe zamerajú na zapojenie miestnej rómskej menšiny, hodnoty slobody, demokracie, antidiskriminácie, a všeobecné politické a občianske práva.

INFORMÁCIE O FINANČNEJ PODPORE

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí́.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú́ s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú́ 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý́ je určený́ pre členské́ štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než̌ 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.

Pre viac informácii pozrite tiež Facebook fan page Grantov EHP na Slovensku.

Partner projektu z donorského štátu

Organizácia Rockall (a kultúrne centrum v Reykjavíku)

Rámcové aktivity

4. ročník festivalu SLovO aleBO huDbA

Festival SLovO aleBO huDbA je undergroundový a disidentský festival venovaný životu a umeniu slobodných ľudí v bývalom režime, v čase od okupácie Československa v roku 1968 do zamatovej revolúcie v roku 1989. Predchádzajúci ročník festivalu bol zameraný na ekologické hnutia vznikajúce v čase „normalizácie“ (v 70. – 80. rokoch) a ekológiu na nezávislej umeleckej scéne. 4. ročník festivalu v roku 2021 nadviaže na predchádzajúce ročníky. Podrobnosti o programe pripravuje programová festivalová rada.

Festival Spolu Šobov

Festival Spolu Šobov 2021 po 10 rokoch nadviaže na predchádzajúce ročníky festivalu, a to trojdňovým podujatím. Hlavným cieľom tejto aktivity je vytvoriť štandardný festival nesúci znaky otvorenosti, bezpečnosti a atraktivity pre všetky komunity. Festival ponúkne možnosť priateľských stretnutí a spontánnej interakcie oboch komunít (väčšinovej aj menšinovej).

Séria podujatí v kaviarni Art Cafe zameraných na boj proti extrémizmu a intolerancii

Táto aktivita bude obsahovať najmenej 10 tematických podujatí zameraných na boj proti extrémizmu a intolerancii a organizovaných počas celého trvania projektu:

  • Koncerty
  • Diskusie o antisemitizme, nenávistných prejavoch online a extrémizme s renomovanými odborníkmi
  • Umelecká výstava v spolupráci s vizuálnymi umelcami
  • Multikultúrny brunch so zahraničnou kuchárkou žijúcou v Banskej Štiavnici
  • Divadelná hra bojujúca proti extrémizmu

——–
Spoločným úsilím k inkluzívneEurópE.

Aktivity

Festival SLovO aleBO huDbA

OZ Povala, Art Cafe a Antikvariátik Vás pozývajú na 4tý ročník festivalu SLovO aleBO huDbA “Spomienky na 70tie roky nemusia byť nostalgické.” Tento rok sú hlavnou témou festivalu PRIESTORY SLOBODY a ako každý rok, budeme hovoriť aj o slobodnom umení v čase normalizácie. Premietneme 2 filmy za prítomnosti ich režiséra a režisérky, spojené s diskusiami…

0 comments

OZ Povala spolu s Rockall organizovali otváraciu konferenciu projektu SLICE

OZ Povala spolu s Islandským partnerom organizáciou Rockall dňa 25.6.2021 prostredníctvom platformy Zoom organizovalo otváraciu konferenciu projektu SLICE – Slovak Icelandic cultural exchange. Program: 1. Príhovor J.E. Denisy Koterec Frelichovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne SR v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike 2. Príhovor J.E. Thorira Ibsena, dezignovaného veľvyslanca Islandskej republiky pre Slovensko 3. Príhovor Jany..

0 comments

Fotogaléria SLICE

Festival SLovO aleBO huDbA

Diskusia „Stretnú sa Rabín, Kňaz a Imám“

Divadelné predstavenie pre deti More príbehov

Multimediálna performance Marína

Tlačové správy

TLAČOVÁ SPRÁVA

Témou tohtoročného Festivalu SLovO aleBO huDbA budú priestory slobody. Za necelé tri dni ponúka intenzívny program – päť koncertov, dva filmy, výstavu a autorské čítanie. Tri diskusie sú venované ideálom disentu a reality, priestorom slobody v čase normalizácie a v nadväznosti na film Komúna Marcelovi Strýkovi a košickému disentu. Rodinný, undergroundový a disidentský festival vznikol..

0 comments

Užitočné Linky

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.
__________