Slice

SLICE

O PROJEKTE SLOVENSKO ISLANDSKEJ SPOLUPRÁCE SLICE

O projekte Slovensko Islandskej spolupráce SLICE

OZ Povala realizuje projekt podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP. Projekt s názvom Slovensko-Islandská spolupráca pri rozvoji malých a kultúrnych centier – SLICE, prinesie kultúrne aktivity mladým ľuďom, seniorom a vylúčeným komunitám, ktoré napriek rastúcemu záujmu o kultúru v Banskej Štiavnici nie sú tradičným cieľovým publikom kultúrnych podujatí. Zároveň podporí fungovanie kultúrneho centra Art Cafe, ktoré funguje už 22 rokov, čiastočným financovaním jeho stálych aktivít a výmenou skúseností s kultúrnym centrom na Islande. Tematicky sa kultúrne aktivity Art Cafe zamerajú na zapojenie miestnej rómskej menšiny, hodnoty slobody, demokracie, antidiskriminácie, a všeobecné politické a občianske práva.

Kód projektu: CLT02019
Financovanie:
Granty EHP a štátny rozpočet Slovenskej republiky
Výška poskytnutého grantu:
 111 039 EUR
Podpora štátneho rozpočtu Slovenskej republiky:
16 656 EUR
Termín realizácie: 
07/2020 – 07/2023
Partner projektu:
ROCKALL (Island)

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.

POĎAKOVANIE

OZ Povala získalo grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP v sume: 111 039 EUR. Projekt bol spolufinancovaný v sume: 16 656 EUR z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je priniesť kultúrne aktivity mladým ľuďom, seniorom a vylúčeným komunitám, podporiť fungovanie kultúrneho centra Art Cafe. Tematicky sa kultúrne aktivity Art Cafe zamerajú na zapojenie miestnej rómskej menšiny, hodnoty slobody, demokracie, antidiskriminácie, a všeobecné politické a občianske práva.

INFORMÁCIE O FINANČNEJ PODPORE

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí́.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú́ s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú́ 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý́ je určený́ pre členské́ štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než̌ 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.

Pre viac informácii pozrite tiež Facebook fan page Grantov EHP na Slovensku.

Partner projektu z donorského štátu

Organizácia Rockall (a kultúrne centrum v Reykjavíku)

Rámcové aktivity

4. ročník festivalu SLovO aleBO huDbA

Festival SLovO aleBO huDbA je undergroundový a disidentský festival venovaný životu a umeniu slobodných ľudí v bývalom režime, v čase od okupácie Československa v roku 1968 do zamatovej revolúcie v roku 1989. Predchádzajúci ročník festivalu bol zameraný na ekologické hnutia vznikajúce v čase „normalizácie“ (v 70. – 80. rokoch) a ekológiu na nezávislej umeleckej scéne. 4. ročník festivalu v roku 2021 nadviaže na predchádzajúce ročníky. Podrobnosti o programe pripravuje programová festivalová rada.

Festival Spolu Šobov

Festival Spolu Šobov 2021 po 10 rokoch nadviaže na predchádzajúce ročníky festivalu, a to trojdňovým podujatím. Hlavným cieľom tejto aktivity je vytvoriť štandardný festival nesúci znaky otvorenosti, bezpečnosti a atraktivity pre všetky komunity. Festival ponúkne možnosť priateľských stretnutí a spontánnej interakcie oboch komunít (väčšinovej aj menšinovej).

Kultúrna výmena medzi Slovenskom a Islandom

Zorganizujeme 4 vystúpenia Slovenských a Islandských umelkýň. Tanečné predstavenie Soni Ferienčíkovej a BOD.Y „Everywhen“ a koncert Kataríny Malíkovej v Reyjkavíku, a z Islandu do Štiavnice pricestujú dve popredné Islandské speváčky, Sóley a JFDR.

Séria podujatí v kaviarni Art Cafe zameraných na boj proti extrémizmu a intolerancii

Táto aktivita bude obsahovať najmenej 10 tematických podujatí zameraných na boj proti extrémizmu a intolerancii a organizovaných počas celého trvania projektu:

  • Koncerty
  • Diskusie o antisemitizme, nenávistných prejavoch online a extrémizme s renomovanými odborníkmi
  • Umelecká výstava v spolupráci s vizuálnymi umelcami
  • Multikultúrny brunch so zahraničnou kuchárkou žijúcou v Banskej Štiavnici
  • Divadelná hra bojujúca proti extrémizmu

——–
Spoločným úsilím k inkluzívneEurópE.

Aktivity

TLAČOVÁ SPRÁVA – SÓLEY V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Dark-popová princezná Islandu Sóley predstaví v Banskej Štiavnici soundtrack ku koncu sveta TLAČOVÁ SPRÁVA Islandská hudobníčka Sóley prinesie na Slovensko nový zvuk, v Art Cafe v Banskej Štiavnici vystúpi 1. júla 2022 o 20h00..

0 comments

Sóley (Island) Mother Melancholia

Islandská hudobníčka Sóley, známa svojimi jemnými kompozíciami, nasiaknutými snovým surrealizmom, sa 1.7.2022 po 20h00 predstaví Štiavnickému publiku! Už od začiatku svojej sólovej kariéry v roku 2010 si Sóley získala obrovské..

0 comments

Helado Infinito

Počas festivalu [fjúžn] v sobotu večer 11.6. o 19h30 budeme v Arte hosťovať latinskoamerické duo, Loretu Neira Ocampo z Chile a Victora Borgerta z Argentíny. Helado Infinito je mixom popu,..

0 comments

Festival [fjúžn] na cestách v Banskej Štiavnici

Od piatka 10.6. do nedele 12.6.2022 môžete s nami spoznávať svet, ktorý máme doma. Festival [fjúžn] organizuje Nadácia Milana Šimečku už od roku 2006 a postupne sa stal jedinečným a..

0 comments

Medzinárodná produkcia tanečného predstavenia EVERYWHEN na Islande!

Takmer rok sme pracovali na príprave a produkcii úžasného tanečného predstavenia EVERYWHEN v Reykjavíku. Predstavenie vytvoril medzinárodný ženský kolektív – tanečnica Soňa Ferienčíková /SK/, digitálna vizuálna umelkyňa Mária Júdová /SK/..

0 comments

Preßburger Klezmer Band

Príďte si v sobotu 13.11.2021 vypočuť jedinečné bratislavské hudobné zoskupenie Preßburger Klezmer Band v svetovej Štiavnici na povalu Art Cafe. Preßburger Klezmer Band si od svojho založenia v roku 1995..

0 comments

Stretnú sa rabín, kňaz a imám… v Art Cafe

Ak vám názov tejto diskusie pripomína židovskú anekdotu, tak sa nemýlite. Debatovať v mieri aj s humorom spolu budú duchovní troch veľkých svetových náboženstiev: – liberálny rabín Miša Kapustin –..

0 comments

Marína, multimediálna divadelná performance

16.10.2021 na Povale Art Cafe uvidíte Multimediálnu performance o Márii Pischlovej. Aké je nebyť viac ženou a stať sa básňou? Mária žila v 19. storočí, kedy ženy a ich túžby nikoho..

0 comments

Festival SLovO aleBO huDbA

OZ Povala, Art Cafe a Antikvariátik Vás pozývajú na 4tý ročník festivalu SLovO aleBO huDbA “Spomienky na 70tie roky nemusia byť nostalgické.” Tento rok sú hlavnou témou festivalu PRIESTORY SLOBODY..

0 comments

OZ Povala spolu s Rockall organizovali otváraciu konferenciu projektu SLICE

OZ Povala spolu s Islandským partnerom organizáciou Rockall dňa 25.6.2021 prostredníctvom platformy Zoom organizovalo otváraciu konferenciu projektu SLICE – Slovak Icelandic cultural exchange. Program: 1. Príhovor J.E. Denisy Koterec Frelichovej,..

0 comments

Fotogaléria SLICE

Koncert Sóley

Predstavenie Everywhen na Islande

Helado Infinito

Pressburger Klezmer Band

Festival SLovO aleBO huDbA

Diskusia „Stretnú sa Rabín, Kňaz a Imám“

Divadelné predstavenie pre deti More príbehov

Multimediálna performance Marína

Tlačové správy

TLAČOVÁ SPRÁVA – SÓLEY V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Dark-popová princezná Islandu Sóley predstaví v Banskej Štiavnici soundtrack ku koncu sveta TLAČOVÁ SPRÁVA Islandská hudobníčka Sóley prinesie na Slovensko nový zvuk, v Art Cafe v Banskej Štiavnici vystúpi 1. júla 2022 o 20h00..

0 comments

TLAČOVÁ SPRÁVA

Témou tohtoročného Festivalu SLovO aleBO huDbA budú priestory slobody. Za necelé tri dni ponúka intenzívny program – päť koncertov, dva filmy, výstavu a autorské čítanie. Tri diskusie sú venované ideálom..

0 comments

Užitočné Linky

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.
__________